Lundi                            /19h00 – 22h00
Mardi                           / 19h00 – 22h00
Mercredi                           / 19h00 – 22h00
Jeudi  12h00 – 14h00 / 19h00 – 22h00
Vendredi-Samedi 12h00 – 14h00 / 19h00 – 22h30
Dimanche Fermé

Période de congés:

Du lundi 1er mai au lundi 8 mai 2023

Du lundi 3 juillet au lundi 16 juillet 2023

FERMETURE EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNEE 2023 :

Lundi 10 avril
Lundi 1er mai
Lundi 8 mai
Lundi 29 mai